REVIZE

Provádíme revize FVE před uvedením do provozu:

=
vyhrazených elektrických zařízení do 1 KV
=
domovních, komerčních a průmyslových instalací
=
hromosvodů a uzemnění
=
elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí a prodlužovacích přívodů
=

průběžné kontroly instalací před jejím dokončením

=
měření a kontrola datových sítí
Revize

Co je to revize?

Revize je kontrola zařízení či systémů, provádí se za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu zařízení.

Kdo revizi provádí?

Revize musí vždy provádět revizní technik, který disponuje odpovídajícím oprávněním. Tato oprávnění uděluje revizním technikům Technická inspekce České republiky.

Jak revize probíhá?

Revizní technik vždy pečlivě zkontroluje, zda aktuální stav odpovídá předepsaným normám. Je-li vše v pořádku, je možné zařízení i nadále bezpečně používat.

Co v případě, že zařízení neprojde revizí?

Pokud revizní technik narazí na nedostatky, je nutné buď přestat dané zařízení používat, nebo provést náležité úpravy a opravy, které zajistí správný a bezpečný provoz.

Co když poškozené zařízení neopravím?

V případě, že budete i nadále využívat zařízení, které neprošlo revizí, nejenom že může dojít k OHROŽENÍ ZDRAVÍ, ale vystavujete se také potenciálním POSTIHŮM.

Jak často je nutné provádět revize?

Pro bezpečnost provozu je nutné revize opakovat po určité době. Pokud si nejste jisti, po jaké době je třeba revize opakovat, kontaktujte nás a my Vám poradíme a o revizi se postaráme.

Kontaktujte nás

EDB Electro services s. r. o.
Kapitána Jaroše 27, Boskovice

+420 608 882 295